NETOS, SMART BUILDING PLATFORM

Implementacija in učinkovita uporaba programske rešitve NETOS optimizira in avtomatizira številne delovne procese in tako vpliva na zmanjšanje stroška plač. Zato so NETOS moduli vaše najučinkovitejše orodje za delo z nepremičninami.

Napredne programske rešitve vam pomagajo pri upravljaljanju in vzdrževanju različnih vrst nepremičnin. Moderno zasnovana platforma NETOS omogoča enostavno nadgrajevanje z najemom dodatnih NETOS modulov, poleg obstoječih stalno razvijamo in dodajamo nove. Tako prilagodljiva programska rešitev enostavno raste z vami in vašimi potrebami.

Vsi zaupni poslovni podatki so varno shranjeni v platformi NETOS. Zagotovljamo vam najvišje varnostne stadarde in ukrepe kot so šifriranje, požarni zid in moduli za varnostno kopiranje in obnovitev podatkov.

Programski moduli NETOS avtomatizirajo vse kompleksne naloge in procese, kar prinaša veliko prihrankov v delovnem času. Različna orodja poenostavijo vaše delo, od pošiljanja elektronskih in sms sporočil z opombami in obvestili do avtomatskega kreiranje dokumentov in poročil. Z avtomatiziranim kreiranjem obračunov skupnih stroškov stavb, lahko prihranite veliko časa in ga namenite delu s svojimi strankami.

Platforma NETOS predstavlja popolnoma on-line rešitev in z gostovanjem v oblaku omogoča dostop do podatkov in informacij v realnem času. Ni vam potrebno sedeti v pisarni, da opravljate svoj posel, saj lahko do sistema dostopate kjerkoli in kadarkoli.

Z organiziranjem vseh ključnih poslovnih podatkov znotraj platforme NETOS in možnostjo uporabe podatkov v vseh integriranih orodjih (CRM, CMS, DMS, računovodksi sistem), platforma poenostavlja delo s podatki in omogoča njihovo uporabo za različne namene.

Databox

Databox je ključna komponenta NETOS platforme, ki se uporablja za upravljanje, centraliziranje, organiziranje, kategoriziranje, lokalizacijo, sinhronizacijo in nadgrajevanje enotne baze podatkov podjetja (Enterprise Data Management EDM), v skladu s poslovnimi pravili in zagotavljanjem največje varnosti. Databox povezuje in deli podatke iz vseh programskih komponent NETOS platforme, vključno z DMS, ERP, CRM, računovodskimi sistemi in drugimi integriranimi orodji. Omogoča urejenost in 360-stopinjski pregled nad vsemi podatki v podjetju.
Glavne funkcionalnosti:
 • enoten zajem, obdelava in hramba poslovnih podatkov,
 • učinkovitejše delo z iskanjem in shranjevanjem podatkov na enem mestu,
 • enotna baza podatkov na vseh povezanih programskih komponentah,
 • prihranek z avtomatizacijo shranjevanja in obdelave podatkov,
 • boljša odzivnost in dvig zadovoljstva uporabnikov storitev podjetja,
 • zmanjšanje tveganj pri obdelavi občutljivih podatkov (GDPR).

Manager

Manager je spletno orodje za delo z različnimi vrstami stavb in vodenje porabe energentov. Sodobno zasnovan informacijski sistem omogoča avtomatizirano obdelavo podatkov, s tehnologijo machine learning (ML) sledi delu uporabnika in se mu stalno prilagaja, kar bistveno skrajša delovne postopke in dviga produktivnost zaposlenih. Preko različnih konektorjev je sistem povezljiv z dokumentnimi sistemi (DMS), računovodskimi sistemi, sistemi vodenja virov (ERP) in drugimi programskimi rešitvami NETOS platforme.
Glavne funkcionalnosti
 • vodenje stavb in njihvoih delov,
 • vodenje uporabnikov stavb, dobaviteljev in drugih partnerjev,
 • aktivna povezava in sinhronizacija z dokumentnim sistemom,
 • avtomatsko razdeljevanje stroškov po prednastavljenih ključih delitev,
 • avtomatski zajem in obračunavanje števcev,
 • avtomatsko izdajanje opominov in zaračunavanje obresti,
 • napredno vodenje sredstev rezervnega in prostovoljnih skladov,
 • vodenje najemnin s poročanjem za fizične in pravne osebe,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • avtomatski odstop terjatev ali faktoring,
 • kreiranje različnih prilagodljivih izpisov in poročil.

Docs

Docs je dokumentni sistem, ki zaposlenim v podjetju pomaga hitro in enostavno dostopati do podatkov kadarkoli, kjerkoli. Podjetje je vselej dobro informirano in pripravljeno na sprejemanje pravilnih odločitev. Iskanje po parametrih, celotnem besedilu, procesih in samih dokumentih s centralnim upravljanjem seznama za nadzor do dostopa (ACL), podjetju zagotavlja varen in pregleden način dostopanja do vseh relevantnih podatkov in dokumentov. V kombinaciji z modulom Manager, modul Docs omogoča uporabo enotnih šifrantov iz Databox podatkovne baze podjetja ter integracijo z nepremičninami. Vsi vhodni dokumenti (prejeti računi, pogodbe, dopisi…) se že v vložišču lahko nastavijo po objektih, enotah in uporabnikih. Prejeti elektronski računi dobaviteljev se potrjujejo v dokumentnem sistemu, po potrditvi se postavke avtomatsko pripnejo mesečnim obračunom stroškov, omogočeno je razdeljevanje postavk prejetih faktur na več delitev (Voka, Energetika…).
Glavne funkcionalnosti
 • upravljanje predlog,
 • upravljanje različic (verzij) dokumentov,
 • mape dokumentov za uporabnike,
 • arhiv dokumentov,
 • seznami za nadzor dostopa do dokumentov,
 • avtomatizirano ustvarjanje dokumentov,
 • dostopi na podlagi prijav,
 • oblikovanje procesnega delovnega toka,
 • konfiguriranje poslovnih pravil,
 • samodejno in ročno dodeljevanje nalog,
 • revizijska sled vseh dogodkov,
 • avtomatizirane naloge,
 • nastavitev samodejnih obvestil,
 • parameterizirano iskanje,
 • iskanje po celotnem besedilu (full text),
 • iskanje procesa, dokumenta, izvoz podatkov,
 • urejanje nalog članov in menedžerjev v strukturi ter upravljanje odsotnosti in dopustov (preusmeritve,
 • ipd.),
 • centralna administracijo seznama za nadzor dostopanja (ACL), procesov, nalog, pogledov in sistem za upravljanje z dokumenti (DMS).

appEditor

appEditor je spletna rešitev za online poslovanje in upravljanje zahtev uporabnikov različnih stavb. Sistem omogoča izgradnjo personaliziranih aplikacijskih vmesnikov, ki bazirajo na zagotavljanju udobja uporabnikov z vidika naprav in storitev. Preko modula Databox, sistem izmenjuje enotno bazo podatkov, kar omogoča popolnoma avtonomno obravnavo strank, zbiranje ključnih podatkov in footprintov uporabnikov, posredovanje obvestil, promocij in drugih informacij. Udobje dodatno zagotavlja povezava z različnimi IoT napravami, ki omogoča avtomatizacijo, krmiljenje preko mobilne naprave, nastavljanje pravil in urnikov.
Glavne funkcionalnosti
 • prikaz aktualnih podatkov o stavbah,
 • prikaz aktualnih podatkov o lokaciji (vreme,
 • čas, opozorila),
 • komunikacijsko orodje med uporabniki in vzdrževalci stavb,
 • elektronsko podajanje pobud in sprejemanje odločitev,
 • prikaz porabe in stroškov skupnih naprav v stavbah,
 • spremljanje in optimizacija energije v skupnih prostorih stavb,
 • možnost kontorle dostopa in dodeljevanja stalnih ali občasnih ključev,
 • oddaljeno upravljanje z napravami preko mobilne naprave,
 • možnost integracije IoT naprav v posameznih delih in avtomatizacija,
 • javljanje napak in alarmiranje ob nenavadnih dogodkih (požari, poplave...),
 • ponudba različnih izdelkov in storitev na enem mestu,
 • možnost integracije spletne trgovine ali foruma za izmenjavo med uporabniki.

Keep

Keep je spletno orodje za enostavno vodenje vzdrževalnih del, spremljanje delovanja naprav, vodenje servisnih intervalov in avtomatsko ukrepanje ob napakah. Rešitev je vzdrževalcem prijazna za uporabo, upraviteljem in lastnikom stavb pa omogoča celovit pregled nad zgodovino vzdrževanj in stroški. Za vzdrževalska podjetja predstavja optimizacijo dela, saj dviga agilnost zaposlenih in omogoča produktivnejše vodenje delovnih ekip.
Glavne funkcionalnosti
 • kreiranje avtomatskih delovnih nalogov,
 • kreiranje naporednih seznamov opravil,
 • vodenje servisnih intervalov za naprave,
 • avtomatsko pošiljanje opozoril o rokih na sms ali e
 • mail,
 • nastavitev avtomatskega razdeljevanja potrjenih delovnih nalogov med zaposlene,
 • možnost lociranja naprav z beacon tehnologijo,
 • avtomatsko kreiranje in posredovanje nalogov za redno vzdrževanje,
 • kreiranje PDF poročil za vodstvo podjetja in poslovne partnerje,
 • povezava z ETOS Manager za avtonomno vodenje investicij v stavbah,
 • avtomatsko javljanje napak na povezanih IoT napravah preko povezave z ETOS MDM.

Operator

Operartor je programski modul za nadgradnjo spletnih mest (spletnih trgovin in portalov), ki so namenjeni zbiranju naročil ali prodaji zahtevnih tehničnih izdelkov, katerih spletno zaključevanje prodaje ni možno brez vmesnega tehničnega svetovanja in izvedbe meritev na objektu. Preko povezave z modulom Databox, lahko zgradite spletno mesto na bazi lastnih uporabnikov, modul Operator pa nato managerira povpraševanje po izdelkih in storitvah, na podlagi podatkov opravljenih meritev in svetovanj obdela naročilo ter ga napoti v košarico za plačilo oziroma v izvedbo.
Glavne funkcionalnosti
 • povezava s spletno trgovino in rangiranje artiklov,
 • avtomatsko vodenje naročila preko vmesnih meritev in svetovanja,
 • prilagoditev končne košarice artiklov kupca na podlagi meritev,
 • uporaba baze artiklov dobavitelja v spletni trgovini za pripravo končne košarice,
 • avtomatsko spremljanje postopkov od naročila meritev do priprave naročila za plačilo,
 • možnost avtomatskega kreiranja pogodb za obročno plačilo,
 • obveščanje kupca in predstavnikov izvajalca o fazah naročila,
 • nastavitev servisnih rokov in avtomatsko obveščanje o rednih vzdrževanjih.

Vas zanima več?

STRANKE