We support your business model with technology, system solutions and services


Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin....Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin...Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin...


MORE

Partners and References


IT optimization


Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin...


Electronics, Technology, Objects & Society for future smart cities


IT optimization


Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin...